Үйлдвэр

Оффисын барилга

Үйлдвэрийн агаараас харагдах байдал

Хүлээн авалт

Үзэсгэлэнгийн танхим

Оффис

Уулзалтын өрөө

Үйлдвэрлэлийн цехийн зургууд дараах байдалтай байна.

Mould workshop2
Mould workshop

Мөөгөнцрийн цех

Hardware shop2
Hardware shop

Тоног төхөөрөмжийн дэлгүүр

Injection workshop
Assembly  workshop7

Тарилгын цех

Assembly  workshop6
Assembly  workshop1
Assembly  workshop2
Assembly  workshop5
Assembly  workshop3

Угсрах цех

Warehouse1
Warehouse2

Оффисын агуулах

Үзвэр үйлчилгээний газруудын зургууд дараах байдалтай байна.

The dining hall

Хоолны танхим

Staff dormitory

Ажилчдын дотуур байр

Football field

Сагсан бөмбөгийн талбай