Үйлдвэр

Оффисын барилга

Үйлдвэрийн агаараас харагдах байдал

Хүлээн авалт

Үзэсгэлэнгийн танхим

Оффис

Уулзалтын өрөө

Үйлдвэрлэлийн цехийн зургууд дараах байдалтай байна.

Хэвний цех2
Мөөгөнцрийн цех

Мөөгөнцрийн цех

Тоног төхөөрөмжийн дэлгүүр2
Тоног төхөөрөмжийн дэлгүүр

Тоног төхөөрөмжийн дэлгүүр

Тарилгын цех
Угсрах цех 7

Тарилгын цех

Угсрах цех 6
Угсрах цех 1
Угсрах цех 2
Угсрах цех 5
Угсрах цех3

Угсрах цех

Агуулах 1
Агуулах 2

Office Warehouse

Үзвэр үйлчилгээний газруудын зургууд дараах байдалтай байна.

Хоолны танхим

Хоолны танхим

Ажилчдын дотуур байр

Ажилчдын дотуур байр

Хөл бөмбөгийн талбай

Сагсан бөмбөгийн талбай